Klubben

Vi spiller sammen

Klubben

Idretten har siden 1930 stått sterkt i Stavern. 17. juni 1945 Stavern Idrettsforening og Agnes Idrettsforening slått sammen til Sportsklubben STAG. Klubben har om lag 1,100 medlemmer fordelt på aktivitetene fotball, håndball og turn. Klubbens farger er grønt og hvitt.

Klubben har holdt til på forskjellige områder i Stavern. Fra 2015 er det bestemt at klubben bruker 2 områder. Alle gruppene samles i Larvik kommunes anlegg ved Kaken/ Stavernshallen, mens fotballen også disponerer banen ved Larvikveien 38. Der ligger også klubbhuset som klubben eier.

Fotball var den første aktiviteten i Spkl STAG. Som den første klubben i distriktet tok klubben opp håndball sommeren 1945. I 1969 kom turngruppa med,  i 2022 ble e-sport etablert og i 2023 ble Petanque vedtatt at skulle bli en del av klubben. Dermed fikk klubben de aktivitetene den har den dag i dag.