Kontigent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontigent og treningsavgift

I STAG betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere aktive medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle aktive i familien medlemmer i klubben og kan f.eks. stemme ved årsmøtene. Med aktiv menes en person som trener, spiller eller har en rolle i STAG.

Alle aktive utøvere, dommere, trenere/støtteapparat, og tillitsvalgte må være medlem i klubben, og skal betale medlemskontingent. Dette gjelder ikke æresmedlemmer.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Turnhallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent, per år:

 • 500kr: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
 • 800kr: Fra og med året man fyller 6 år
 • 1,700kr: Pris for hele familien ved 3 eller flere aktive medlemmer innen samme familie
 • 50kr: Styremedlemmer, trenere, og støtteapparat (gjelder ikke hvis man er aktiv ved siden av)
 • 200kr: støttemedlemmer

Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Fotballgruppa fakturerer i 2 omganger, en på vår og en på høst.  

Treningsavgiftene gjeldene fra og med høst 2024:

 • Gratis: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
 • 1,150kr: Fra og med året du fyller 6 år, til året du fyller 8 år (6 til 7 år)
 • 1,350kr: Fra og med året du fyller 8 år, til året du fyller 9 år:
 • 1,600kr: Fra og med året du fyller 9 år, til året du fyller 13 år (9 til 12 år)
 • 1,900kr: Fra og med året du fyller 13 år, til året du fyller 17 år (13 til 16 år)
 • 1,900kr: Junior, inkl. forsikring
 • 1,900kr: Veteran og senior kvinner, inkl. forsikring
 • 2,600kr: Senior herrer, inkl. forsikring

Denne forfaller normalt i oktober (faktura sendes ut). Treningsavgiften dekker blant annet utgifter til turneringer, trenere og treningsutstyr.

Treningsavgifter sesongen 2024/2025:

 • Under 7 år: kr 200,-
 • 7 år: kr 700,-
 • 8 år: kr 800,-
 • 9 – 12 år: kr 1100,-
 • 13 – 16 år: kr 1700,-
 • Over 16 år: kr 1700,-

Alle må være medlemmer og dermed betale 500/800 kr til Spkl Stag. I STAG finnes det ordning med familierabatt på 1700,-

Lisens til håndballforbundet
Lisens betales fra og med det året man fyller 13 år og er pliktig for spillere og dommere. Det året man fyller 13 betaler man redusert lisens. Lisensen må betales med KID-nr for å bli registrert og det første året får man KID-nr av oppmann eller sportsutvalget. I lisensen ligger det også en forsikringspremie.

Mer informasjon på www.handball.no

Treningsavgiftene til Stag Turn er delt inn i 2. For breddepartiene betaler man ved påmelding, troppspartiene får faktura 2 ganger i året.

Pris pr. semester :

 • 750kr: Foreldre & barn (1 til 3 år)
 • 850kr: Alle andre partier bortsett fra G/J 2015 1100,-
 • 2,500kr: Aspirant / Rekrutt
 • 3,000kr: Junior / Senior