Varsling

Vi spiller sammen

Varsling

trygg i stag

Sportsklubben STAG ønsker å være inkluderende, positive, engasjerte og å vise respekt.

Som idrettslag skal vi tilby våre medlemmer treninger og konkurranser i de aktiviteter som er tilknyttet klubben. Dette skal skje på en måte at våre medlemmer ved deltakelse i klubbens aktiviteter først og fremst knytter vennskap, bygger nettverk, og utvikler sosiale ferdigheter med sunne holdninger.

Vi aksepterer derfor ikke noen form for psykisk eller fysisk mobbing, rasisme, seksuell trakassering, hærverk eller tyveri.

Med bakgrunn i vårt verdigrunnlag aksepteres ikke noen form for bruk av rusmidler eller prestasjonsfremmende preparater på NIF sine forbudslister i forbindelse med aktiviteter i klubben.

Vi er spesielt oppmerksomme på vår viktige samfunnsrolle, som en av de største frivillige organisasjonene i Larvik kommune – og især siden 85% av våre medlemmer er barn og ungdom opptil 19 år.

Trygge og sunne mennesker, med gode relasjoner til sine medmennesker har også bedre forutsetninger for å oppnå sportslig fremgang og utvikling.

Det skal være lav terskel for medlemmer, foresatte og publikum til å varsle klubben om uønskede hendelser. Derfor har vi opprettet en egen varslingsknapp

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.