Årsmøter

vi spiller sammen!

Årsmøter

Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Totalt er det 4 styrer og 4 årsmøter.

Årsmøtene er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter og tar andre viktige valg. Årsmøtene overlater til de respektive styrene å drive hovedforeningen og gruppene resten av året.

For å kunne stemme ved et årsmøte, må man være medlem i klubben og være over 16 år. Det hjelper ikke at du er foreldre til et barn. Ca 130 stk er støttemedlemmer i Stag. Dette er foreldre, trenere og liknende.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem. Det finnes et familiemedlemsskap til 1500 kr. Da er alle i familien medlem i Spkl Stag. Ordinært koster dette 700 kr pr stk

nettside_logo

Håndball

Årsmøtet 2020: 25.februar kl. 17.30 i sosialrommet til turn i ny turnhall.

Klikk her for saksliste
Klikk her for årsberetning

Turn

Årsmøtet 2020: 25.februar kl. 19.00 i sosialrommet til turn i ny turnhall.

Klikk her for å lese årsberetning 2019

Hovedforening

Årsmøtet i Spkl Stags hovedforening gjennomføres digitalt den 25/3 kl 1900.

Papirer til årsmøtet finner du her. For å bli med i videomøtet, klikk på denne linken (https://meet.google.com/yvk-fghh-vor).
Du kan også bli med via telefon ved å ringe +1 443-526-1985 og angi følgende PIN-kode: 342 345 660#

Papirer til årsmøtet ligger her