Årsmøter

vi spiller sammen!

Årsmøter

Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Totalt er det 4 styrer og 4 årsmøter.

Årsmøtene er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter, og tar andre viktige valg. Årsmøtene overlater til de respektive styrene å drive hovedforeningen og gruppene resten av året.

For å kunne stemme ved et årsmøte, må man være medlem i klubben og være over 15 år. Det hjelper ikke at du er foreldre til et barn. Ca. 130 stk er støttemedlemmer i Stag. Dette er foreldre, trenere, og liknende.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem. Det finnes et familiemedlemsskap til 1,600 kr. Da er alle i familien medlem i Spkl Stag. Ordinært koster dette 750 kr per person.

nettside_logo

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.