Årsmøter

vi spiller sammen!

Årsmøter

Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Hver gruppe har sitt eget styre og har det som kalles årlig møte, mens hovedforeningen har årsmøte.

Årsmøtet er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter, og tar andre viktige valg. Årsmøtet gir de respektive styrene mandat til å drive hovedforeningen og gruppene resten av året.

For å kunne stemme ved et årsmøte, må man være medlem i klubben og være over 15 år. Det hjelper ikke at du er foreldre til et barn. Ca. 200 stk er støttemedlemmer i Stag. Dette er foreldre, trenere, og liknende.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem, både for å støtte klubben men også for å kunne være med å bestemme over viktige beslutninger.

nettside_logo

Fotball

Årlig møte 2024:
Tirsdag, 27. februar, kl. 19:00

Sted: Sosialrommet i turnhallen.

Papirer til årlig møte:

Håndball

Årlig møte 2024:
Torsdag, 29. februar, kl. 19:00

Sted: Sosialrom turnhallen

Papier til årsmøte:

Turn

Årlig møte 2024:
Onsdag 28.februar kl 19:00

Sted: sosialrommet turn

Papirer til årsmøte

Hovedforening

Årsmøte 2024:
Torsdag, 21. mars, kl. 19:00

Sted: Stavernhallen

Papirer til årsmøte: