Arrangementer

Vi spiller sammen

Arrangementer

STAG Fotball har nå 3 store arrangementer hvert år. I mars arrangerer vi STAG Fotballcup. Det er den største inntektsbringende aktiviteten vår. Her har vi hatt opp mot 200 deltakende lag.

På våren arrangerer vi også Merkefest. STAG Fotball er den klubben i Vestfold der flest unger får fotballmerker. De siste årene har vi arrangert dette sammen med Kick-off for ny sesong.

I august arrangerer STAG Fotball den tradisjonsrike Løkkecupen. Denne ble første gang arrangert i 1959, og siden det har gutter og jenter fra Stavern stilt til vennskapelig kamp, de siste årene for engelske klubber.

STAG Turn har tradisjon med mange arrangementer hvert år.

I vinter-/og høstferien arrangerer vi saltosamling. Turnere fra Vestfold Gymnastikk og Turn krets som ønsker, får delta.

Gymnastikk-festivalen har STAG Turn arrangert og vært involvert i de siste 3 årene.

I juni (siste halvdel) har vi turnskole for alle barn fra 1. til 7. klasse. Man trenger ikke være turner fra før for å delta på turnskolen.

Sommershow for alle turnere, arrangerer vi i mai måned. Dette er flott anledning til å vise familie og venner hva man har lært 1.halvår.

Stavernleir foregår 2 uker i starten av august. Turnere fra hele landet deltar på denne samlingen i Grophallen. Først rekrutter, så junior/ senior siste uka. Stavernleiren har trenere fra Danmark, Sverige og Norge, og flere av dem kommer igjen år etter år.

I desember arrangeres juleshowet i Stavernhallen som avslutning av 2.halvår.

Troppene deltar gjennom hele året på ulike konkurranser, på flere ulike steder i Norge