Innkalling til årsmøte i Spkl STAG

Vi spiller sammen

Innkalling til årsmøte i Spkl STAG

Årsmøtet avholdes 22/3 kl 1900 på klubbhytta.
Gruppene sine årlige møter avholdes på følgende datoer:
Fotball 1/3 kl 1900 – klubbhytta – saker meldes til nestleder.fotball@stag.no
Håndball 2/3 kl 1900 – klubbhytta – saker meldes til nestleder@stag.no
Turn 3/3 kl 1800 – sosialrommet turn – saker meldes til nestleder.turn@stag.no

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes daglig leder senest 8/3 som er senest to uker før årsmøtet, til epost kristine.moldestad@stag.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.stag.no/klubben/arsmoter/
Saker til de forskjellige gruppene sine møter sendes til disse.

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg