Innkalling til årsmøte i STAG

Vi spiller sammen

Innkalling til årsmøte i STAG

Styret innkaller herved til årsmøte i STAG
Årsmøtet avholdes torsdag 21/3 kl 1900 i Stavernhallen

Gruppene sine årlige møter er på følgende datoer:
Fotball 27/2 kl 1900 i sosialrommet i turnhallen
Turn 28/2 kl 1900 i sosialrommet i turnhallen
Håndball 29/2 kl 1900 i sosialrommet i turnhallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest den 21/2 til post@stag.no. For gruppene må saker sendes inn senest 2 uker før de respektive møtene. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside
https://www.stag.no/klubben/arsmoter/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av STAG i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til STAG. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se STAGs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Kristine Moldestad kontaktes på kristine.moldestad@stag.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg