Innkalling til årsmøte i Spkl STAG 2023

Vi spiller sammen

Innkalling til årsmøte i Spkl STAG 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Spkl STAG.

  • 22/3-23 kl 1900 på sosialrommet i turnhallen

Gruppenes årlige møter:

  • Fotballen           1 mars kl 1900                  sosialrommet turnhallen
  • Håndball            6 mars kl 1800                 sosialrom i turnhallen
  • Turn                   28 februar kl 1800           sosialrom i turnhallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes daglig leder senest 7.mars til kristine.moldestad@stag.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møtet avholdes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av spkl STAG i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Spkl STAG. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristine Moldestad kontaktes på kristine.moldestad@stag.no.


Velkommen til årsmøte og gruppenes årlige møter.

Med vennlig hilsen

styret  

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg