Aldri før har det vært viktigere å betale inn kontingenten til idrettslaget enn nå!

Vi spiller sammen

Aldri før har det vært viktigere å betale inn kontingenten til idrettslaget enn nå!

Norsk idrett består av en forening av frie og selvstendige foreninger, så også Sportsklubben STAG. Hos oss er ingen kunder, de er medlemmer. Ingen tar ut utbytte og de aller fleste utfører store jobber uten å få betalt. Det eneste utbyttet som gis av Stag, er fysisk aktivitet, vennskap og samhold.

Kontingentene og treningsavgiftene er det medlemmene selv som bestemmer på årsmøtene. Der bestemmer man også hva slags budsjett man skal følge. Som regel velger man å bruke akkurat så mange penger man planlegger å skaffe og dermed ende med et null-regnskap. Kontingentene og treningsavgiftene utgjør et viktig årlig bidrag til driften av klubben, men det dekker ikke det kostnadsnivå aktivitetstilbudet til medlemmene medfører.

Situasjonen er ekstraordinær og de potensielle problemene til idrettslag er bagateller, men det påvirker altså aktiviteter og økonomi. Vi må ta høyde for at det kan bli mindre sponsorinntekter, tippemidler og lignende, og vi som klubb har måttet avlyse flere gode inntektsbringende arrangement som ville gitt oss gode inntekter.

Medlemmene i STAG har mistet eller fått aktiviteten begrenset i 2 måneder. Treninger har kun kommet i gang for de eldste og ingen kamper/stevner går sin gang. Det kan være naturlig å tenke at man da ikke skal betale for å være medlem og for aktiviteter. Så enkelt er det dessverre ikke. I et idrettslag er det bestemt på årsmøtet hva kontingent og treningsavgift skal utgjøre og brukes til. Klubben har ikke anledning til å fravike dette, med mindre man gjennomfører et nytt årsmøte og bestemmer ny kontingent og ny treningsavgift.

STAG oppfordrer nå alle våre medlemmer som fortsatt evner det, om å betale sin kontingent og treningsavgift når disse kommer, på lik linje med at vi ber alle forsøke å støtte opp om næringslivet, sponsorer og andre som har utfordringer.

Samtidig vil vi med respekt ta hensyn til medlemmer som har fått private økonomiske utfordringer i denne situasjonen og dermed har problemer med sine økonomiske forpliktelser. Dersom dere er i denne situasjonen, er det viktig at dere tar kontakt med klubben, i stedet for at dere melder dere ut eller rett og slett lar være å betale regningen. Klubben kan nås på post@stag.no eller ved å kontakte lagets lagleder som igjen kontakter klubben.

Så ser vi alle med glede fram til den dagen da samfunnet og STAG igjen er i full drift, og vi kan bidra til norsk idretts visjon om «idrettsglede for alle».

I Stag spiller vi sammen, spesielt når det butter litt imot som nå.

Husk at alt blir bra!

Styrene i STAG – hovedforening, turn, fotball og håndball.

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg