Visste du at Stag er en kvalitetsklubb?

Vi spiller sammen

Visste du at Stag er en kvalitetsklubb?
Foto: Line Merethe Christiansen

Norges fotballforbund har innførte begrepet «Kvalitetsklubb». Som første klubb i Vestfold fikk vi beviset under Kick-off i mars 2015 på at vi er «Kvalitetsklubb nivå 1». Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur.

I forkant av utmerkelsen jobbet styret i Stag Fotball med alle planer og systemer. Vi har vedlikeholdt dette det siste året. Tiden vil vise om vi ønsker å jobbe for å gå videre til nivå 2. Dette krever bl a et litt større engasjement i klubben og at flere engasjerer og tar kursene til NFF.

NFF_Kvalitetsklubb_GjenStift_hovedlogo_Web_RGB

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Vi gir like muligheter for jenter og gutter og fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Her kan dere lese mer om «Kvalitetesklubb».

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg