STAG skifter grønnfarge!

Vi spiller sammen

Page 3
Fotball

FORSVARSSPILLEREN!

Messi, Ronaldo – hauset opp.
Lagspilleren, forsvarsklippen, samholderen, grovjobberen, balansekunstneren på stram line.