Årsmøter

Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Totalt er det 4 styrer og 4 årsmøter.

Årsmøtene er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter og tar andre viktige valg. Årsmøtene overlater til de respektive styrene å drive hovedforeningen og gruppene resten av året.

For å kunne stemme ved et årsmøte, må man være medlem i klubben og være over 16 år. Det hjelper ikke at du er foreldre til et barn. Ca 130 stk er støttemedlemmer i Stag. Dette er foreldre, trenere og liknende.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem. Det finnes et familiemedlemsskap til 1500 kr. Da er alle i familien medlem i Spkl Stag. Ordinært koster dette 700 kr pr stk

Fotball

Årsmøtet 2019: 26. februar kl. 19 i sosialrommet til turn i ny turnhall.
Papirer til årsmøtet:
Saksliste årsmøte

Håndball

Årsmøtet 2019: 26.februar kl. 18 i sosialrommet til turn i ny turnhall.
Papirer til årsmøtet:
Saksliste årsmøte

Turn

Årsmøtet 2019: 26.februar kl. 17 i sosialrommet til turn i ny turnhall.
Papirer til årsmøtet publiseres her.

Hovedforening

Årsmøtet 2019: 19.mars kl 18 i sosialrommet til turn i ny turnhall.
Papirer til årsmøtet publiseres her.