Årsmøter

Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Totalt er det 4 styrer og 4 årsmøter.

Årsmøtene er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter og tar andre viktige valg. Årsmøtene overlater til de respektive styrene å drive hovedforeningen og gruppene resten av året.

For å kunne stemme ved et årsmøte, må man være medlem i klubben og være over 16 år. Det hjelper ikke at du er foreldre til et barn. Ca 130 stk er støttemedlemmer i Stag. Dette er foreldre, trenere og liknende.

Vi oppfordrer alle til å bli medlem. Det finnes et familiemedlemsskap til 1500 kr. Da er alle i familien medlem i Spkl Stag. Ordinært koster dette 700 kr pr stk

Håndball

Årsmøtet 2018: 27.februar kl. 18 i Staghytta.
Papirer til møtet 2018: Klikk her.
Klikk her for protokoll fra årsmøtet 2017.

Turn

Årsmøtet 2018: tirsdag 27.februar kl. 19 i Staghytta.
Se dokumentene til møtet her:
Stag Turn årsmøte 2018
Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018
StagTurn Balanse 2017

Hovedforening

Årsmøtet 2018: Torsdag 15.mars kl 19 i Stavernhallen (gml. inngang).
Papirer til årsmøtet:
Årsberetning med saksliste
Revisjonsberetning 2017
Årsregnskap 2017
Budsjett Stag 2018