STAG ønsker å etablere et ungdomsråd

Vi spiller sammen

STAG ønsker å etablere et ungdomsråd

Det er viktig å få frem hva barn og ungdom er opptatt av og hva de mener er viktig for klubben i fremtiden. Det er jo tross alt de som ER fremtiden. Derfor vil vi i STAG i løpet av året etablere et eget ungdomsråd.

Ungdomsrådet skal ideelt sett bestå av gutter og jenter fra alle gruppene. De skal selv få lov til å være med å danne rammene for ungdomsrådet og hva det skal brukes til. Idèen er at ungdomsrådet møtes noen ganger i året eller ved behov, diskuterer og kommer med innspill på saker som styrene ønsker innspill på. Samtidig skal ungdomsrådet også være et fritt talerør som kan fremme sine egne saker basert på hva barn og unge er opptatt av, og som man synes at klubben burde fokusere på, eller gjøre annerledes.

 Vi søker etter 10 ungdommer (13-17 år) som kunne tenke seg å være med på etableringen av ungdomsrådet. Gruppa vil få god hjelp av daglig leder for å komme i gang, og det er også daglig leder som blir kontaktpersonen for gruppa.

Er dette noe du kunne tenke deg å være med på? Send inn en kort beskrivelse av hvem du er og hvorfor du har lyst til å bidra for klubben til kristine.moldestad@stag.no

Vi spiller sammen!

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg