Varsling anonymt

Vi spiller sammen

Varsling anonymt

Ditt varsel sendes til stag

Ved å sende inn dette varselet bekrefter jeg at de oppgitte opplysningene er korrekte og er gitt etter beste evne. Jeg samtykker i at informasjon om saken lagres i arkivsystemet i henhold til GDPR så lang tid det tar å behandle saken og inntil to år.

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.