Kontigent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontigent og treningsavgift

I Stag betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle i familien medlemmer i klubben og kan f eks stemme ved årsmøtene.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Grophallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter som dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent:
Kr. 750.- pr. år (alle over 6 år)
Kr. 450.- pr. år for barn under 6 år.
Kr. 1600.- pr. år familierabatt ved 3 eller flere medlemmer innen samme familie
Kr. 300,- pr. år for støttemedlemmer
Innmelding i 2. halvår gir halv kontingent.
Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Denne forfaller normalt i oktober (faktura sendes ut). Treningsavgiften dekker blant annet utgifter til turneringer, trenere og treningsutstyr.

Treningsavgifter sesongen 2019/2020:

 • Under 7 år: kr 100,-
 • 7 år: kr 650,-
 • 8 år: kr 750,-
 • 9 – 12 år: kr 1000,-
 • 13 – 16 år: kr 1300,-
 • Over 16 år: kr 1600,-

Alle må være medlemmer og dermed betale 750 kr til Spkl Stag. I STAG finnes det ordning med familierabatt på 1600,-

Lisens til håndballforbundet
Lisens betales fra og med det året man fyller 13 år og er pliktig for spillere og dommere. Det året man fyller 13 betaler man redusert lisens. Lisensen må betales med KID-nr for å bli registrert og det første året får man KID-nr av oppmann eller sportsutvalget. I lisensen ligger det også en forsikringspremie.

Mer informasjon på www.handball.no

Fotballgruppa fakturerer i mars og august. Kontigenten til hovedforeningen betales i sin helhet i mars. Kontingenten er delt i 2 like summer. Et medlem som kun er medlem på høsten, betaler halv avgift til hovedforeningen.

Treningsavgiftene er som følger:

 • 5 år: kr 0
 • 6-7 år: kr 1,100,-
 • 8 år: kr 1,250,-
 • 9-12 år: kr 1,500,-
 • 13-16 år: kr 1,800,-
 • Junior: 1,800,-
 • Veteran og kvinner (senior) kr 1,800,-
 • Herrer (senior): kr 2,500,-

 

Treningsavgiftene til Stag Turn er delt inn i 2. Turn sender ut faktura for vår og høst semesteret.

Massepartier pr. semester :

 • Foreldre/Barn (under 4 år): 650,-
 • Bredde & Step/Styrke: 750,-
 • Aspirant/Rekrutt: 2,000,-
 • Junior/Senior: 2,500,-
 • VENTELISTE: kr 25,00

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.