Kontigent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontigent og treningsavgift

I STAG betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere aktive medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle aktive i familien medlemmer i klubben og kan f.eks. stemme ved årsmøtene. Med aktiv menes en person som trener eller spiller i STAG.

Alle aktive spillere, dommere, trenere/støtteapparat, og tillitsvalgte må være medlem i klubben, og skal betale medlemskontigent. Dette gjelder ikke æresmedlemmer.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Turnhallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent, per år:

 • 450kr: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
 • 750kr: Fra og med året man fyller 6 år
 • 1,600kr: Pris for hele familien ved 3 eller flere aktive medlemmer innen samme familie
 • 50kr: Styremedlemmer, trenere, og støtteapparat
 • 200kr: støttemedlemmer

Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Denne forfaller normalt i oktober (faktura sendes ut). Treningsavgiften dekker blant annet utgifter til turneringer, trenere og treningsutstyr.

Treningsavgifter sesongen 2019/2020:

 • Under 7 år: kr 100,-
 • 7 år: kr 650,-
 • 8 år: kr 750,-
 • 9 – 12 år: kr 1000,-
 • 13 – 16 år: kr 1300,-
 • Over 16 år: kr 1600,-

Alle må være medlemmer og dermed betale 750 kr til Spkl Stag. I STAG finnes det ordning med familierabatt på 1600,-

Lisens til håndballforbundet
Lisens betales fra og med det året man fyller 13 år og er pliktig for spillere og dommere. Det året man fyller 13 betaler man redusert lisens. Lisensen må betales med KID-nr for å bli registrert og det første året får man KID-nr av oppmann eller sportsutvalget. I lisensen ligger det også en forsikringspremie.

Mer informasjon på www.handball.no