samtykkeerklæring Bilde / video

Vi spiller sammen

Samtykkeerklæring bilde og video

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.