samtykkeerklæring Bilde / video

Vi spiller sammen

Samtykkeerklæring bilde og video

Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.