Årsmøter

vi spiller sammen! Forsiden Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Hver gruppe har sitt eget styre og har det som kalles årlig møte, mens hovedforeningen har årsmøte. Årsmøtet er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter, og tar andre viktige valg. Årsmøtet gir de respektive styrene mandat til å … Fortsett å lese Årsmøter