Årsmøter

vi spiller sammen! Forsiden Sportsklubben Stag består av en overordnet hovedforening og 3 grupper. Totalt er det 4 styrer og 4 årsmøter. Årsmøtene er klubbens øverste organ. Der velger medlemmene styre, fastsetter treningsavgifter og tar andre viktige valg. Årsmøtene overlater til de respektive styrene å drive hovedforeningen og gruppene resten av året. For å kunne stemme … Fortsett å lese Årsmøter