Kontingent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontingent og treningsavgift

I STAG betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere aktive medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle aktive i familien medlemmer i klubben og kan f.eks. stemme ved årsmøtene. Med aktiv menes en person som trener eller spiller i STAG.

Alle aktive spillere, dommere, trenere/støtteapparat, og tillitsvalgte må være medlem i klubben, og skal betale medlemskontigent. Dette gjelder ikke æresmedlemmer.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Turnhallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent, per år:

  • 450kr: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
  • 750kr: Fra og med året man fyller 6 år
  • 1,600kr: Pris for hele familien ved 3 eller flere aktive medlemmer innen samme familie
  • 50kr: Styremedlemmer, trenere, og støtteapparat
  • 200kr: støttemedlemmer

Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Treningsavgiftene til Stag Turn er delt inn i 2. For breddepartiene betaler man ved påmelding, troppspartiene får faktura 2 ganger i året.

Pris pr. semester :

  • 650kr: Foreldre & barn (1 til 3 år)
  • 750kr: Alle andre partier
  • 2,000kr: Aspirant / Rekrutt
  • 2,500kr: Junior / Senior
  • 25kr: Venteliste