Spørreundersøkelse -STAG verdier

Vi spiller sammen

Spørreundersøkelse -STAG verdier

Sportsklubben STAG favner flere idretter og engasjerer mange mennesker både i og utenfor
klubben. Vårt samfunnsoppdrag er å skape fellesskap og stolthet i Stavern og omegn. Vi
ønsker å utvikle klubben på mange områder i årene som kommer. For å få til dette har vi stor
tro på at et felles verdigrunnlag vil bidra til at vi får en solid grunnmur for å bygge en enda
bedre klubb for fremtiden.

Vi ønsker derfor å invitere alle som ønsker å gi sine tanker og meninger om hvilke verdier
STAG skal tuftes på fremover.

Følg linken til et enkelt og anonymt spørreskjema, dette vil være åpent til 16 november

Spørreundersøkelse

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg