Innkalling til årsmøter 2020

Vi spiller sammen

Innkalling til årsmøter 2020

Sportsklubben STAG innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtene for de ulike gruppene avholdes:

Håndball: onsdag 3. mars 2021, kl 19:00

Turn: torsdag 18. februar 2021, kl 19:00

Fotball: tirsdag 16. februar 2021, kl 18:00

Hovedforeningen: tirsdag 16. mars 2021, kl 19:00

Fotballen har møte på Staghytta, de andre møtene avholdes på sosialrommet i turnhallen.
Med koronarestriksjoner kan det bli digitale møter, link blir lagt ut senere.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene sendes til post@stag.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtene på https://www.stag.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøtene!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg