Informasjon i forlengelsen av etableringen av Stavern Turnforening og STAGs planer for videre turnsatsning

Vi spiller sammen

Informasjon i forlengelsen av etableringen av Stavern Turnforening og STAGs planer for videre turnsatsning

Som omtalt i Østlandsposten og i sosiale medier, har det over noe tid vært samarbeidsutfordringer internt i Sportsklubben STAG. Dette har særlig vært tilfellet mellom Hovedstyret og deler av turngruppen. Begge sider er enige i at samarbeidsutfordringene har tatt fokus og energi som vi i stedet ønsker å benytte til å videreutvikle tilbudet til barn og unge i Stavern og omegn.

STAGs hovedstyre har den siste tiden fått mange spørsmål om hvilken betydning etableringen av Stavern Turnforening (STF) vil ha for STAGs turntilbud, og vi ser at publikum og utøvere har behov for informasjon om hvilke planer STAG har for turngruppen i tiden som kommer. Slik informasjon gis i form av i dette informasjonsskrivet.

Den siste perioden har det vært flere forhandlingsmøter mellom representanter fra STAGs Hovedstyre og Stavern turnforening. Partene er nå enige om en avtale hvor STAG skal fortsette å tilby turnpartier for barn i Stavern og omegn frem til det året de fyller 9 år. STF skal tilby troppsturn og konkurransepartier fra det året de fyller 10 år til det året de fyller 18 år (åpen tropp fra det året man fyller 9 år). STAG og STF kan samarbeide om å tilby breddeturnaktiviteter til utøvere i aldersgruppen fra det året de fyller 10 år til det året de fyller 18 år. Avtalen er i første omgang av et års varighet.

Det pågår videre arbeid for å løse trenerkabalen samt avtaler om fordeling av halltid og utlån av utstyr. Trenerne vil bestå av en kombinasjon av hovedtrenere med turnbakgrunn og foreldre som ønsker å bidra (særlig på de yngste partiene).

Samfunnsoppdraget til STAG er at «Sportsklubben STAG skal skape fellesskap og stolthet i Stavern og omegn». Det er viktig for oss at barna i Stavern opplever tilhørighet, trygghet og et sportslig felleskap som bidrar til videre fysisk aktivitet og helsefremmende valg.

Avtalen som er inngått vil kunne bidra til at STAG fortsatt kan tilby turn som breddeaktivitet. STF vil i større grad kunne rendyrke satsningen på troppsturn/teamgym.

STAG Hovedstyre ønsker Stavern Turnforening lykke til med egen satsning fremover. Hovedstyret vil arbeide for et godt samarbeid med Stavern Turnforening det det er nødvendig og hensiktsmessig. Døren i STAG er også alltid åpen dersom miljøet bak Stavern Turnforening senere ønsker å komme tilbake til klubben, selv om vi har forståelse for at dette ikke er ønskelig per i dag.

Vennlig hilsen

Hovedstyret i Sportsklubben STAG

v/ Leder Morten Mobrathen

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg