Varsling med navn

Vi spiller sammen

Varsling med navn

Ditt varsel sendes til stag

Ved å sende inn dette varselet bekrefter jeg at de oppgitte opplysningene er korrekte og er gitt etter beste evne. Jeg samtykker i at informasjon om saken lagres i arkivsystemet i henhold til GDPR så lang tid det tar å behandle saken og inntil to år.