Håndballfrivillige – vi trenger dere!

Vi spiller sammen

Håndballfrivillige – vi trenger dere!

Fra Anita har vi fått følgende oppfordring:

 

Til alle foreldre i STAG håndball!

STAG håndball er drevet av frivillige som ønsker å bidra til at barn og unge i Stavern har et fritidstilbud der håndball er en sentral ingrediens. Som andre organisasjoner har også vi merket at det er vanskelig å få folk til å påta seg verv.

Noen av de som nå sitter i utvalgene tar ikke gjenvalg ved årsmøtet den 8. februar og for å kunne drive forsvarlig er vi avhengig av å få inn nye personer. Du trenger ingen håndballkunnskap for å være med. Det viktigste er at du ser verdien av å opprettholde tilbudene vi gir til barna og ungdommene i Stavern, ønsker å bidra til fortsatt aktivitet i håndballgruppa og at håndballen skal være et godt sted å være for både barn og voksne.

Vi vil derfor fortelle litt om de ulike vervene og utvalgene som vi har i dag.

Styret har det overordnede ansvaret for drift av håndballgruppa, økonomi, utvikling og hva håndballgruppa skal engasjere seg i av aktiviteter, cuper, dugnader osv. Styret består av utvalgslederne, leder, nestleder, sekretær og kasserer.

Økonomiutvalget følger opp sponsorer og utstyrsavtaler. Består av 3-4 personer.

Sportsutvalget er det primære kontaktpunktet for trenere, oppmenn og dommere. Utvalget fordeler treningstider og sørger for utdanning av trenere og oppmenn. Sportsutvalget har ansvaret for deltakelse i cuper og for treningsleiren i Randers. Består av 4-6 personer.

Arrangementsutvalget har ansvaret for sekretariatsfunksjonen, rapportering av resultater, betaling av dommere og billettsalg. Sekretariatet/billettsalget bemannes av foresatte, mens arrangementsutvalget passer på de foresatte vet hva som skal gjøres og at utstyret virker. Består av 5-6 personer.

Kioskutvalget drifter kiosken med innkjøp av varer. Kiosken bemannes av foresatte, mens kioskutvalget passer på det er varer i kiosken og at de som har vakt vet hva som skal gjøres og at utstyret virker. Kioskutvalget og arrangementsutvalget fordeler vakter på lagene i begynnelsen av sesongen. Består av 5-6 personer.

Valgkomiteen arbeider med å fylle vervene i håndballgruppa. Består av to personer.

Årsmøtet til håndballgruppa avholdes mandag 8. februar kl 1900 på STAG-hytta. Møt opp!

Forslag til årsmøtet må være styret i hende to uker før årsmøtet.
(mandag 25.1, skynd deg med innspill! red anm)

Med sportslig hilsen

Anita Simensen Holthe
STAG håndball
Mob: 93668655

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg