rapporteringsskjema Fotball

Vi spiller sammen

rapporteringstagfotball

En avsvarlig for hvert lag som gjennomfører trening, fyller ut dette skjemaet umiddelbart etter treningsøkt.

Dersom en spiller er syk med mistanke om COVID-19, skal klubben umiddelbart ha beskjed. Foresatte vl da gi beskjed til trener. Trener går i dialog med styret i Stag umiddelbart. Deltakerlister på relevante treningsøkter leveres og styret informerer rette myndigheter og nødvendige tiltak iverksettes.

Dersom potensielt syke spillere har benyttet eksterne anlegg, blir eier av anlegg kontaktet umiddelbart.

Fyll ut skjema