Fotball og koronavirus

Vi spiller sammen

Oppdatert 02.05.21

Alle vi i STAG gjennomfører aktivitet etter gjeldende regler
Treninger med Covid 19 restriksjoner:
– Føler du deg syk, bli hjemme.
– Gruppestørrelse anbefales som hovedregel å være på 20 spillere.
– Barn og unge, til og med spillere som fyller 20 år, kan trene med kontakt ute og inn
– Spillere over 20 år kan trene utendørs med minst 1 meter avstand.
– Registrere alle spillere og støtteaparat etter hver trening.

– Sende inn Rapporteringsskjema

 

Klar for kamp!

Ditt lags Ansvar: 

  • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. 
  • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  
  • Det skal informeres om hvorfor det føres lister. 
  • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak 
  • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
  • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 
  • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  
  • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimumref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.  
  • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen. 
  • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
HUSK! Foreldre som ikke inngår i trenereteamet, må registrere seg nå de er på banene. Dette gjøres på www.stag.no/registrere

 

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.