Fotball og koronavirus

Vi spiller sammen

Oppdatert 06.04.21

Alle vi i STAG gjennomfører aktivitet etter gjeldende regler i Larvik kommune.
Treninger med Covid 19 restriksjoner:
– Grupper på 10
Alle lag må dele inn grupper av 10 og 10 spillere pr gruppe( alle på laget kan trene samtidig, men i grupper av 10
– 2 meter avstand
– Registrere alle spillere og støtteaparat etter hver trening.

– Sende inn Rapporteringsskjema

 

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2020 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.