Kontingent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontingent og treningsavgift

I STAG betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle i familien medlemmer i klubben og kan f.eks. stemme ved årsmøtene.

Alle aktive spillere, dommere, trenere/støtteapparat, og tillitsvalgte må være medlem i klubben, og skal betale medlemskontigent. Dette gjelder ikke æresmedlemmer.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Turnhallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent, per år:

 • 450kr: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
 • 750kr: Fra og med året man fyller 6 år
 • 1,600kr: Pris for hele familien ved 3 eller flere medlemmer innen samme familie
 • 50kr: Styremedlemmer, trenere, og støtteapparat
 • 300kr: For støttemedlemmer

Innmelding i 2. halvår gir halv kontingent.
Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Fotballgruppa fakturerer i mars og august. Kontingenten til hovedforeningen betales i sin helhet i mars. Kontingenten er delt i 2 like summer. Et medlem som kun er medlem på høsten, betaler halv avgift til hovedforeningen.

Treningsavgiftene er som følger:

 • Gratis: Årene før man fyller 6 år (0 til 5 år)
 • 1,100kr: Fra og med året du fyller 6 år, til året du fyller 8 år (6 til 7 år)
 • 1,250kr: Fra og med året du fyller 8 år, til året du fyller 9 år:
 • 1,500kr: Fra og med året du fyller 9 år, til året du fyller 13 år (9 til 12 år)
 • 1,800kr: Fra og med året du fyller 13 år, til året du fyller 17 år (13 til 16 år)
 • 1,800kr: Junior, inkl. forsikring
 • 1,800kr: Veteran og senior kvinner, inkl. forsikring
 • 2,500kr: Senior herrer, inkl. forsikring

Denne forfaller normalt i oktober (faktura sendes ut). Treningsavgiften dekker blant annet utgifter til turneringer, trenere og treningsutstyr.

Treningsavgifter sesongen 2019/2020:

 • 100kr: Årene før man fyller 7 år (0 til 6 år)
 • 650kr: Året du fyller 7 år
 • 750kr: Året du fyller 8 år
 • 1,000kr: Fra og med året du fyller 9 år, til året du fyller 13 år (9 til 12 år)
 • 1,300kr: Fra og med året du fyller 13 år, til året du fyller 16 år (13 til 15 år)
 • 1,600kr: Fra og med året du fyller 16 år

Alle må være medlemmer og dermed betale 750 kr til Spkl Stag. I STAG finnes det ordning med familierabatt på 1600,-

Lisens til håndballforbundet
Lisens betales fra og med det året man fyller 13 år og er pliktig for spillere og dommere. Det året man fyller 13 betaler man redusert lisens. Lisensen må betales med KID-nr for å bli registrert og det første året får man KID-nr av oppmann eller sportsutvalget. I lisensen ligger det også en forsikringspremie.

Mer informasjon på www.handball.no

Treningsavgiftene til Stag Turn er delt inn i 2. Turn sender ut faktura for vår og høst semesteret.

Massepartier pr. semester :

 • 650kr: Foreldre & barn (1 til 3 år)
 • 750kr: Alle andre partier
 • 2,000kr: Aspirant / Rekrutt
 • 2,500kr: Junior / Senior
 • 25kr: Venteliste

stagbanen

Faktura e-post

Stavernhallen/kaken

VI SPILLER SAMMEN!

Org nr: 971 319 828

© 2021 All Rights Reserved. Sportsklubben Stag.