Info om fotballens julelotteri til medlemmene

Vi spiller sammen

Info om fotballens julelotteri til medlemmene

Vedlagt følger info om julelotteriet til alle medlemmer. Det ble tirsdag uke 41 avholdt et møte på klubbhytta der alle lag var representert. Dere vil få ytterligere info av en på laget deres. Vennligst legg merke til infoen under:

1.
Salgsslutt: siste salgsdag i lotteriet er 25.11.2016.
Innlevering omsetning/ rest loddbøker senest 26.11.2016 mellom kl. 12.00-13.00 i klubbhytta. Innlevering kan også gjøres tidligere, ta da eventuelt kontakt med økonomiutvalgets medlemmer eller loddansvarlig (se kontaktinfo i eget ark i mappe utlevert med loddene).

2.
For de som skal ha stands i butikk og mangler bord/ stoler. Dersom noen har mulighet for å låne ut campingbord/ stol er vi takknemlig for det. Det er allerede lånt ut to bord/ stoler. Disse er tilgjengelig i klubbhytten (plasseres i gangen) fra fredag 14. oktober. Påse å sette disse tilbake etter bruk, slik at de er tilgjengelig for neste lag.

3.
Lagkonkurranse; Det er besluttet at det laget som selger mest lodd i forhold til antall aktive (altså gjennomsnitlig flest antall lodd pr. aktive på laget), honoreres dobbelt pr. solgte lodd. Det innebærer at det laget som vinner lagkonkurransen, mottar 50% av salgssum, kr. 5,- pr. solgte lodd. Økonomiutvalget gjennomgår alle lags salgsresultater etter salgsslutt, opp mot lagenes registrerte aktive (medlemmer som har betalt aktivitetsavgift). Det laget som vinner blir annonsert på klubbens hjemmeside.

4.
Oppgjør til lagene: Straks vi har sammenstilt alle salgsresultater og kåret en vinner av lagkonkurranse, fordeles resultatene til hhv lag og klubb. Pengene overføres til lagene snarest mulig, fortrinnsvis første uken i desember.

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg