28.6.16 kl. 19 på Staghytta: FORTSETTENDE ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Vi spiller sammen

28.6.16 kl. 19 på Staghytta: FORTSETTENDE ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Fra leder Øivind kommer følgende beskjed:

På første del av årsmøte ble det besluttet å dele året årsmøte i to. Bakgrunnen for dette var at revisjonsrapporten ikke var klar til årsmøtet.

Revisjonsrapporten er nå mottatt og regnskapet for 2015 er godkjent slik det ble lagt fram på første del av årsmøtet.

Revisjonsrapporten leser du her: http://www.stag.no/wp-content/uploads/2016/06/5.Revisjonsberetning_2015.pdf og signert regnskap for 2015 ser du her: http://www.stag.no/wp-content/uploads/2016/06/Regnskap_Stag_2015_signert.pdf .

Møtet avholdes tirsdag 28. juni kl 19.00 på Staghytta.

Etter årsmøtet blir det bevertning.

Velkommen!

Med sportslig hilsen
Øivind Sørum
Leder STAG hovedforening

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg