Info om fotballens julelotteri til medlemmene

Vi spiller sammen