Høst-turnskole
8. september 2016
Kom og vær med
2. oktober 2016

Turn-gruppa fotografering

Mette Svarrer - hovedtrener Stag Turn

STAG`s hovedforening har tatt initiativ til, at det skal lages en felles kalender for både håndball, fotball og turn – vi skal derfor i

Mette Svarrer - hovedtrener Stag Turn

Mette Svarrer – hovedtrener Stag Turn

turngruppa ta bilder av alle partiene. Dette gjør vi i neste uke (uke 39), så man må være veldig presis til treningsstart på de enkelte partiene man går på, da bildet kommer til å bli tatt på starten av treningen

Så; sett opp håret og finn frem ditt beste smil  – julegaven til bestemor og bestefar er sikret.

Med vennlig hilsen

Mette Svarrer

Hovedtrener

STAG Turn

 

 

Comments are closed.