Sommershow – Dugnad

Vi trenger hjelp til å arrangere vårt Sommershow søndag 2. Juni. Dette er i utgangspunktet et breddeparti arrangement og det er en forventning om at dere foreldre stiller på denne dugnaden. Det blir to show, ett kl 13 og ett kl 16.

 

Vi trenger følgende hjelp:
Parkeringsvakter 8 stk (4 til hvert show)
Kiosk 24 stk (12 til hvert show deles i to puljer slik at man jobber 1/2 show +pause.)
Billettører 4 stk (2 til hvert show)

Vi trenger også Kakebakere (20 kaker til hvert show) Langpanne kaker er absolutt best leveres ferdig oppskåret fra kl.11.30
KAKEBAKING GÅR IKKE SOM EN DUGNADSVAKT MEN KOMMER I TILLEGG.

Vi vil at dere melder dere til dugnad og gir beskjed om eventuell kake ved å sende en SMS til Elin Mork Sandholmen på tlf 975 17 627 eller Beate B. Edlund på tlf 913 03 206 snarest mulig og senest innen 10 mai. Der skal dere skrive:
* Navn
* Barnets parti
*hva dere ønsker å bidra med (ikke sikkert alle får ønske sitt oppfylt).
* hvilket show dere ønsker å bidra på. (ikke sikkert alle får ønske sitt oppfylt).

Får vi ikke fylt vaktene innen fredag 10 mai, så vil vi se oss nødt til å sette opp noen på de vaktene vi ikke har fått dekket opp.
Vi håper mange er villige til å stille opp noen timer for oss og barna deres