Registrering

Registrering turn

Turn-gruppa har egen registrering her.

Registrering fotball og håndball

Fotball og håndball fyller ut alle linjene i skjemaet under og trykker send. Dersom utøveren ikke lenger skal være i klubben, er det utøverens/ den foresattes ansvar å kontakte klubben og gi beskjed om det. Send en mail til post@stag.no og husk å gi lagleder/trener beskjed.