Stavern Open 2020
11. januar 2020

Innkalling til årsmøte

Sportsklubben STAG innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtene for de ulike gruppene avholdes:

Håndball tirsdag 25. februar 2020, kl 17.30

Turn tirsdag 25.februar 2020 kl 1900

Fotball onsdag 26. februar 2020 kl 1800

Hovedforeningen tirsdag 17.mars kl 1800

Alle møtene avholdes på sosialrommet i turnhallen

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene sendes til post@stag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtene på http://www.stag.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøtene!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Comments are closed.