Kvalitetsklubb

 

Stag Fotball er en av NFFs Kvalitetsklubber

Vi ble som første klubb i Vestfold og en av de første i landet sertifisert våren 2015. Det er vi meget stolte av.

Blant aktivitetene i forkant av denne sertifiseringen kan nevnes

  • Trenere og ledere er skolerte i NFFs systemer
  • Vi har arrangert allmøter for medlemmer og foreldre
  • Vi har laget håndbøker (klubbhåndbok, «Slik gjør vi det i Stag Fotball», sportslige planer, hospiteringsordninger) mm
  • Vi har sunn økonomisk drift og et stort, aktivt styre
  • Våren 2016 har vi anlagt kunstgressbane

Her er mer informasjon om konseptet Kvalitetsklubb fra NFF