Klubbdommere i Stag

Spillere som har lyst til å dømme må ta Klubbdommerkurs i regi av Vestfold fotballkrets. Kursene holdes på Staghytta, og informasjon gis til aktuelle årskull på trening.
Klubben er stolt av at så mange spillere ønsker å være klubbdommer, og prøver hele tiden på å få til en best mulig oppfølging.
I barnefotballen ligger det dommerregninger i ballrom og i kiosk. Skjemaet fylles ut, underskrives av dommer og trener/ lagleder og sendes som pdf til dommer@stagfotball.no. I ungdoms- og seinorfotballen setter kretsen opp dommer. Dommeren leverer kvittering til lagleder etter kampen. En pdf-kopi av denne sendes til post@stagfotball.no.
Følgende apper scanner bilder og gjør det enkelt å lage pdf:
Officelense
Camscanner
Google Drive (Android)