Bestille utstyr

Materialforvalter

Materialforvalter i Stag Fotball er Thor Harald Odberg. Han kan kontaktes på nr. 93454228.

Vi er en liten klubb og ingen spillere kan regne med å få utstyr utover å låne kampdrakt. Treningsdress, shorts og strømper kan handles på Stavern Sport.

Alle lagledere/ oppmenn og andre tillitsvalgte kan få dress. I såfall man kontakt med materialforvalter, så får du informasjon om hvordan denne skaffes. Disse dressene deles ut etter behov. Du får ny når den gamle er slitt ut.

Lagleder er ansvarlig for at lagets utstyr behandles pent og at ikke noe forsvinner. Ingen spillere i klubben beholder kampdrakt mellom kampene. Disse samles inn og tas vare på.

Materialforvalter kan dele ut enkel førstehjelp. Både Kaken og Stag IPL vil inneholde mer avansert førstehjelp.

Utstyr fra Stavern Sport